Tagarchief: Progressieve Combinatie

Babs Cassee blikt terug op 14 jaar Progressieve Combinatie

1985:

D66 raadslid Ton van Rijnberk richt met een aantal dissidenten van de VVD en ontevreden burgers Noordwijks Belang op. De partij haalt drie zetels, tot woede van de gevestigde orde.

1986-1990:

In de oppositie. De drie fractieleden blijken mee te vallen Ze bedrijven fatsoenlijke politiek.

1990-1994:

Noordwijks Belang komt mede daardoor in het College met Pieter Jan Barnhoorn (D66) als wethouder. Speerpunten: Hervorming van het strandbeleid. De strandtenten niet langer een kostenpost voor de gemeente, maar er wordt aan verdiend! Flinke aanzet tot een beter en transparanter financieel beleid. Door interne manipulaties en gekonkel (Frans van der Veen) valt Noordwijks Belang in 1993 uiteen.

1994-1998:

D66 gaat weer apart en haalt twee zetels. In een sterk verdeelde gemeenteraad met veel partijen met 2 zetels, waaronder PvdA en GL gaan de drie partijen steeds meer samenwerken. Het leidt tot de oprichting van de Progressieve Combinatie bij de verkiezingen in 1998.

1998-2002:

In de oppositie, ondanks de vier zetels. De besten van drie partijen vormen de fractie. Dat is merkbaar. De financiële positie van de gemeente is drastisch verslechterd. De fractie dient een tegenbegroting in. Dreigende sluiting van het Bollenbad wordt voorkomen. Speerpunten: Er wordt ingezet op een beter financieel beleid en vooral op het vertrek van de wethouder Onderwijs, Sport en Cultuur, die een waar schrikbewind voert en als wethouder slecht functioneert. Dat lukt.

Ondertussen stort Ton van Rijnberk zich op het dossier Bronsgeest/ Offem Zuid en bestookt de gemeenteraad met notities die aangeven dat er iets grondig fout zit. Het wordt hem niet in dank afgenomen.

2002-2006:

Bij de verkiezingen haalt de PC weer vier zetels. Weer in de oppositie, want we zijn knap lastig. Bij de begrotingsbehandeling van 2002 krijgt de PC het voor elkaar om een onderzoekscommissie in te stellen vanuit de Raad die de slechte financiële positie van de Gemeente moet onderzoeken. Dit levert zoveel verontrustende informatie op dat Prof. V.d. Heuvel van de VU (integriteitsvraagstukken) wordt ingehuurd om verder onderzoek te doen. De gevolgen zijn enorm. Presentatie vindt plaat op 5 mei 2004, de eerste Raadsvergadering van Harry Groen, die bekwaam probeert alles onder de mat te schuiven. Verbijstering alom en vreugde bij de direct betrokkenen. Er gebeurt op dat moment niet veel, maar de geest is uit de fles.

Op 28 september valt het College en twee fractievoorzitters stappen op.

De verguisde notities van Ton van Rijnberk blijken maar al te waar te zijn. Hij wordt gevraagd de opengevallen plek in het College in te vullen. Als wethouder Onderwijs stelt hij een creatief huisvestingsplan voor de scholen op, waardoor de unilocatie voor de Northgo Scholengemeenschap gewaarborgd blijft en alle scholen tevreden onderdak zijn.

2006-2010;

Bij de verkiezingen weer vier zetels, maar we zijn wel de grootste. Het voortouw dus. Driekwart van ons verkiezingsprogramma komt in het regeerakkoord. Wellicht wat overvraagd, achteraf. Het kweekt geen goodwill bij de coalitiepartners

Ton krijgt R.O in zijn portefeuille en begint aan zijn grote wens: een Toekomstvisie (stijlvol, ingetogen en charmant) en een Structuurvisie voor het gehele dorp, uitgewerkt in deelvisies. Alles ligt klaar, nu nog de uitvoering. Dan gaat het mis. Collega-bestuurders blijken toch niet zo collegiaal meer. Bekwaam wordt gewerkt aan de ondergang van de wethouder. Men is het oude politieke handwerk nog niet verleerd.

Verkiezingen 2010 tot heden:

Tijdens de campagne wil het oude elan niet meer terugkomen. Wrevel over de samenstelling van de lijst (bloedgroepen losgelaten) en voorkeursacties, die ondanks beloftes om dat niet te doen, toch gevoerd worden. We halen maar drie zetels, geen zetel voor D66 en weer in de oppositie. Maar de

strijdlust van weleer wil maar niet terugkeren. Evaluatie van de verkiezingen wijst uit dat de PC onduidelijk was voor de kiezer en geen heldere boodschap uitdroeg. Er is geen gezamenlijk doel meer om de tanden in te zetten. De discussie over de toekomst van de PC is onvermijdelijk. De drie onderliggende besturen bespreken in een werkgroep vier mogelijke modellen, variërend van doorgaan op de oude voet tot opheffing, die voorgelegd worden aan de leden van de drie partijen. Op 21 november wordt in een gezamenlijke Ledenvergadering besloten om de PC te ontbinden en in 2014 weer als drie partijen deel te nemen aan de verkiezingen. Al langer drongen een aantal D66-leden aan op een eigen geluid. Dat gaat nu gebeuren. Het is tijd voor verandering.

Babs Cassee is bestuurslid van D66 Noordwijk (én medeoprichter van de Progressieve Combinatie)

Advertenties